Начало Въпроси и отговори Защо да ползваме услугите на застрахователен брокер?

Външни новини


 
 

Защо да ползваме услугите на застрахователен брокер?

 

Застрахователните брокери са независими консултанти и посредници. Тяхната роля на застрахователния пазар е да срещнат представителите на бизнеса, да анализират и оценят риска и в крайна сметка да го пласират, с др. думи да открият подходящите застрахователи и застрахователни продукти.

В България застрахователното брокерство има вече утвърдена роля в описания по-горе процес. От началото на 2000 г. застрахователните брокери подлежат на лицензионен (регистрационен режим), изпълняват определени изисквания, за да се гарантира нормативно качествената им работа.

Ролята на брокера е да представлява своя клиент пред застрахователя. Така двете страни имат равнопоставеност. В множеството казуси застрахователи и застрахователни брокери са специалисти, а потребителите на застрахователни услуги обичайно имат малко време и познания за пазара и материята на застраховането. Застрахователният брокер е един вид адвокат в "правораздаването" на застрахователния пазар.

Важен аспект от възможностите на брокерите е да предлагат богат избор от продукти и да договарят възможно най-добри условия (като цени и покрития) за клиентите си. Това е съществена разлика в сравнение с работата например на застрахователните агенти или директния бизнес с фронтофисите на застрахователите.

 
Дизайн от: Siteground и INSART Insurance Broker, Всички права запазени.© 2012 "БК ИНСАРТ" ЕООД