Начало Въпроси и отговори Каква е разликата между застрахователен брокер и застрахователен агент?

Външни новини


 
 

Каква е разликата между застрахователен брокер и застрахователен агент?

 

Съгласно нормативната уредба застрахователните брокери представляват клиентите по договор за възлагане пред застрахователните компании, а застрахователните агенти дистрибутират продуктите на една застрахователна компания.

Много често застрахователните брокери са юридически лица, разполагат с офиси, персонал, имат своя фирмена политика, изграден имидж и позиции на пазара, както сред клиенти така и сред застрахователи. Предлагат голям набор от услуги: оценка на риска, доверено управление на рисковете, сключване и обслужване на застрахователни договори, консултиране и ликвидация на щети и др.

Застрахователните брокери са на регистрационен режим, за което заплащат такси уредени в Кодекс за застраховането, поддържат и застраховка на професионалната си отговорност за едно събитие 2 млн. и  в агрегат 3 млн. лв.

Застрахователните агенти по-често са физически лица, чиято задача е да дистрибутират готови застрахователни продукти или пакети от името на една застрахователна компания.

 
Дизайн от: Siteground и INSART Insurance Broker, Всички права запазени.© 2012 "БК ИНСАРТ" ЕООД