Начало Новини Общото събрание на АЗББ се проведе в средата на март

Външни новини

Бизнес, икономически и финансови новини от България и света
Актуални бизнес, икономически и финансови новини от България и света

 
 

Общото събрание на АЗББ се проведе в средата на март
Четвъртък, 10 Април 2008 21:15

 

На 13.03.2008 г. в хотел "Централ Форум" в София се проведе годишното общо събрание на Асоциацията на застрахователните брокери в България (АЗББ). За пореден път най-голямата и официална сбирка на брокерите даде възможност на представителите на бранша да обсъдят настоящи проблеми и бъдещи инициативи.

Председателстващите събранието господата Красимир Жечев и Костадин Пеев (на снимката) изчетоха доклада на управителния съвет за изминалия отчетен период и след това колективно се изкоментираха ползите от работата на асоциацията. Затвърждава се професионалната работа на брокерската гилдия като статистиката сочи, че 29% (за 2007 г.) от инкасираните застрахователни премии в България са по сделки на застрахователни брокери. Ръстът е значителен при положение, че до преди две години това число беше 13%. Имайки предвид и общия ръст на пазара, то брокерската инициатива има принос за увеличаването на премийните си приходи близо 4 пъти!

 

След приемане на плана за работа през новата година, в асоциацията се вляха 5 нови членове. Макар в осмата година от съществуването си членският състав да не е преобладаващ в общия брой лицензирани застрахователни брокери, относително постоянна е по-голямата част членове.

Една от интересните инициативи, за която изключителен принос има "БК ИНСАРТ" ЕООД, е възможността да предложим разработената и внедрена от нас информационна система за мениджъмънт и администрация на застрахователно-брокерската дейност. Новото за нас е, че като продължение на дългогодишната ни работа и инвестиции, последните подобрения по този проект допринесоха за един още-по високо универсализиран софтуерен продукт със собствено ноу хау и възможности за развитие.

Благодарим на г-н  Красимир Жечев, който направи положителна оценка на продукта и инициативата ни.

Събранието завърши с раздаване на сертификати за членство в асоциацията на присъстващите брокери.

След официалната част, оживените дискусии озвучиха традиционния коктейл, на който присъстваха директори на застрахователни компании, журналисти и други.

Повече информация за събитието може да прочетете в бр.6/2008 г. на в-к "Застраховател".

Ако ви е необходим Adobe Reader, изтеглете от тук

 
Дизайн от: Siteground и INSART Insurance Broker, Всички права запазени.© 2012 "БК ИНСАРТ" ЕООД